MTDC2023-第三届mRNA药物开发峰会日程发布,报名已开启(药企单位限时免费)

MTDC2023-第三届mRNA药物开发峰会日程发布,报名已开启(药企单位限时免费)

由触界生物主办的MTDC 2023(第三届)mRNA药物开发峰会将于2023年7月5-6日苏州召开。聚焦mRNA及核酸药物的临床申报与法规政策、mRNA药物设计与递送、mRNA药物生产与质控、mRNA技术创新与应用、小核酸药物工艺与生产、小核酸药物开发与递送、核酸药物非临床研究与DNA疫苗等热点话题,大会将吸引超过800+观众,40+发言嘉宾参与。

MTDC2023-第三届mRNA药物开发峰会日程发布,报名已开启(药企单位限时免费)

MTDC2023-第三届mRNA药物开发峰会日程发布,报名已开启(药企单位限时免费)

MTDC2023-第三届mRNA药物开发峰会日程发布,报名已开启(药企单位限时免费)

 

 

 

本人内容参考了网络信息
(0)
上一篇 2023年6月13日 下午2:44
下一篇 2023年6月15日 下午12:19

相关推荐